Ρινοπλαστική

Πρόκειται για μια αισθητική ή επανορθωτική επέμβαση που αφορά το σχήμα της μύτης. Η ρινοπλαστική μπορεί να διορθώσει πολλές σοβαρές δυσμορφίες είτε είναι εκ γενετής είτε προέρχονται από τραυματισμό ή από προηγούμενες επεμβάσεις. Επίσης μπορεί να διορθώσει πολλά μικρά ή μεγάλα αισθητικά προβλήματα στο σχήμα της μύτης.

Με τη ρινοπλαστική η μύτη «πλάθεται» με σκοπό το πρόσωπο να αποκτήσει ισορροπία και αρμονία. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις στις οποίες μόνο ο ήβος της μύτης αν αφαιρεθεί, το πρόσωπο αποκτά μια όμορφη και συμμετρική εικόνα. Οι χόνδροι της μύτης, οι οποίοι σχηματίζουν τα ρουθούνια, μπορεί να τροποποιηθούν και να λεπτυνθούν ώστε να έχουμε ένα όμορφο σχήμα κορυφής της μύτης.

Κάθε μύτη είναι μοναδική. Ωστόσο πρέπει να διατηρούνται πάντα βασικές αρχές και αναλογίες. Η ράχη, το οστέινο τμήμα της μύτης δεν πρέπει να εξαφανίζεται. Η φυσική σκίαση της μύτης από το έσω χείλος του φρυδιού έως την κορυφή πρέπει να διακρίνεται. Η ρινοχειλική γωνία δεν πρέπει να είναι πολύ αμβλεία ώστε τα ρουθούνια να μην φαίνονται ανασηκωμένα. Να μην υπάρχουν προεξοχές, εξογκώματα και βαθουλώματα στην επιφάνεια της μύτης.

Μια επιτυχημένη ρινοπλαστική αναδεικνύει όλα τα χαρακτηριστικά του προσώπου, προσθέτει πάντα νεανικότητα και φρεσκάδα ενώ έχει άμεση επίδραση στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης.

Η λειτουργική ρινοπλαστική είναι η επέμβαση με την οποία διορθώνεται και το εσωτερικό της μύτης, ώστε να αποκαθίσταται και η ρινική δυσχέρεια, δηλ. το πρόβλημα της αναπνοής από τη μύτη. Έτσι, γίνεται ευθειασμός του ρινικού διαφράγματος, κογχοτομή ή κογχοπλαστική όταν χρειάζεται, και στη συνέχεια ακολουθεί η αφαίρεση του ήβου (καμπούρας) της ράχης της μύτης, οι οστετομές, η διαμόρφωση της κορυφής της μύτης, οι τεχνικές συρραφής των κάτω πλαγίων χόνδρων που σχηματίζουν τα ρουθούνια και την κορυφή της μύτης

ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Θεραπείες Προσώπου

Ενέσιμες Θεραπείες

Θεραπείες Ευεξίας

Θεραπείες Σώματος

Θεραπείες Προσώπου

Αισθητική Χειρουργική